Fiskeinfo og regler


Fiskeinfo
45 minutter fra Hemsil og 15 minutter fra Holselva renner den vesle elva Kvinda. Trofast og ubemerket har den buktet seg gjennom grenda Kvinnegardslia i Ål kommune. Kvinda er uregulert og starter fra Stokksennvatnet, som ligger 952 meter over havet. Derfra renner den en mils vei ned til Hallingdalselva i Ål, med en høgdeforskjell på 463 meter.Ingen store kraftlinjer bryter naturens linjer og vegetasjonen er rik og urskogsaktig. I disse omgivelsene har ørretene hatt Kvinda for seg selv, selv ørekyta har ikke funnet veien hit. Hvert år blir det tatt flere fisk på over 50 cm i elva, men fortsatt er det for mye småfisk. Sommeren 2011 ble det satt ut mange store fisker. Målet er at disse skal fungere som predatorer og forsyne seg grovt av yngel og småfisk. Kvinda fiskelag vil ha færre, men større fisk.

Om Elva:
Sone 1:
Fra Rudhølen ned til Nysethølen. Denne strekningen er på 3,6 kilometer og består av 29 markerte høler. Elva er krystallklar og mange strekninger har lys sandbunn. I Sone 1 er landskapet stort sett flatt, noe som gir elva en stilleflytende karakter. Men flere steder faller elva kraftigere og innbydende strømmer og små fosser beriker elvas karakter. Gjennom hele Sone 1 bukter elva seg rolig gjennom tørrmyrer og tett, gammel skog. Stedvis er elva djup og smal, andre steder er den brei og grunn og sollyset avslører ørretene mot den lyse sandbunnen.

Kantvegetasjonen er rik, noen steder litt for rik så nødvendig rydding har blitt gjennomført, men fortsatt gjenstår mye arbeid. Det samme gjelder de gamle stiene som er helt overgrodd etter å ha ligget ubrukt i mange år. Allikevel, og dette er et viktig moment i forvaltninga av elva, skal ørreten ha førsteprioritet i elva – ikke fiskeren. Kantvegetasjonen er også viktig for fugle- og dyrelivet og skal derfor ikke kultiveres på samme måte som i flere engelske kalkelver.

Elvebunnen i Kvinda er liten og økologisk sårbar. Derfor er det innført vadeforbud og elva skal kun krysses på de markerte vadestedene.

I Sone 1 er det bare tillatt med oppstrøms fluefiske, det betyr også at fiskeren skal bevege seg oppstrøms. Med fluefiske menes fiske med enhånds fluestang der fluesnøret utgjør kastevekta.

Sone 2:
Sone 2 ligger på begge sider av Sone 1. Det vil si fra Stokksennvatnet til Rud-hølen og fra Nyset-hølen til Hallingdalselva i Ål. Her er det tillatt med flue, mark og spinner. Flere tilsig og mindre bekker gir gavmildt vann til Kvinda på sin veg nedover.

Det mest aktuelle fiskeområdet er nedstrøms Nysethølen hvor vannet faller kraftigere. Her er det mange fine små høler under fossene. Det er også mye strømmende vann hvor det kan stå fin fisk mellom steinene. Det samme gjelder oppstrøms Rud-hølen, men her er det naturlig nok mindre vann i elva.

Fiskenytt
Kvinda Fiskelag er medlem/deleier i Ørretens Rike SA og forholder seg dermed til retningslinjene og kvalitetskrava til ØRSA.
Bloggen administreres av Helge Thorsgard, med innspill fra styret i Kvinda.
Skriv gjerne om dine opplevelser i Kvinda, om historien blir tatt med i Bloggen, blir du belønnet med et gratis veekend kort i fluesonen.

Fiskefakta
Fiskeregler fluesone:
Maks krokstørrelse no 10.
Sesong fra 15. juni til 20. september.

Fangst og fangstregulerende tiltak:
All fisk under 25 cm skal tas opp og avlives. Hver fisker kan ta med seg en fisk over 25 cm hver fiskedag. Det er ikke lov å avlive villfisk over 25 cm. Det ble satt ut mange store ørreter mellom 1 og 2 kilo i Kvinda i 2011 og 2012. Disse fiskene kjennetegnes med slitte finner og nedklipte fettfinner. En av disse kan avlivest hver dag. Målet er at disse skal fungere som predatorer og forsyne seg grovt av yngel og småfisk.

I sone 1 er det kun lov med oppstrøms fluefiske. Vading er kun tillat på merkede steder

Fiskebestand
Kvinda fiskelag vil ha færre, men større fisk. I Kvinda er det kun ørret, men tidligere var det også noe abbor. Ørekyta har ikke funnet veien hit. Hvert år blir det tatt flere fisk på over 50 cm i elva, men fortsatt er det for mye småfisk.

Fisketips
Beste fisketid og klekkeperioder er fra 10 juni til 20 juli. Døgnfluene klekker bra i perioden rundt st.hans Vannet er krystallklart og stilleflytende. Tynt dressede imitasjoner av døgnfluer fungerer godt. Imitasjoner av landinnsekter er og et bra valg.