Holselva

HOLSELVA ER EN FLOTT ØRRETELV SOM INVITERER TIL BÅDE AKTIVT MARKFISKE OG FLUEFISKE. BESTANDEN AV STOR, OPPVANDRENDE ØRRET ER RIK. DE KOMMER FRA STRANDAFJORDEN, SOM ER ET GRUNT OG NÆRINGSRIKT VANN HVOR ØRRETEN VOKSER HURTIG.

Muligheten for å komme i kontakt med de store ørretene er bedre i Holselva enn i de fleste andre norske elver og det beste fisket er fra første halvdel av juli og ut sesongen.
Elva er en regulert terskelelv som er ca. 3,5 km lang og inneholder mange gode høler. Vannstanden kan variere kraftig gjennom sesongen. Naturen langs elva består for det meste av løv- og barskog med enkelte innslag av kulturlandskap. Det er bare tillatt med flue- og aktivt markfiske.  Elva byr tidvis på store døgnflueklekkinger. Prøv å finn vakende fisker. Presenter tørrflua noen meter oppstrøms for fisken. Lang fortom er en fordel for å ikke skremme den skye ørreten.