Opplevelser


Turar
Lærdal Turlag har informasjon om turar i Lærdal.
Kongevegen frå aust til vest går gjennom dalen vår nede i bygda.
http://turapp.no/kongevegen

Opplevelsar
Borlo bygdetun, gamle lokale hus med tilhøyrande gamalt utstyr.
Stavkyrkjesenteret
Norsk Villakssenter
Motorikkpark Lærdal
Flåmsbanen