Fiskeinfo og regler


Fiskeregler/ Fisketider
Det praktiseres ulike regler i de forskjellige vann. I noen få vann må all fisk settes ut, andre vann igjen er det satt begrensninger på antall stor fisk som kan avlives. Et oversiktlig kart med regler vil bli utlevert. Fisket varer fra rundt sankthans, til slutten av august begynnelsen av september, avhengig av temperatur.