Fiskeinfo og regler


Fiskeinfo
Hellevatn
God kvalitet på fisket.
Kun tillatt med fluefiske.
«Fang og slipp» skal praktiseres.

Andre Vann
Fire stykker
Tette bestander av ørret.
Tillatt med mark, sluk og spinner.

Ønskelig å ta opp all fisk under 35 cm.

Fiskefakta
Hellevatn
Største registrerte fisk 3,6 kg.