Kvinda

KVINDA RENNER GJENNOM UBERØRT NATUR OG URSKOG.
I DENNE VESLE OG KRYSTALLKLARE ELVA MÅ FLUEFISKERE TRÅ VARSOMT NÅR SOLSKINNET
AVSLØRER MØRKE ØRRETERSKYGGER.

Kvinda ligger i Ål kommune. 45 minutter fra Hemsil og 15 minutter fra Holselva.

Kvinda er uregulert og starter fra Stokksennvatnet, som ligger 952 meter over havet. Derfra renner elva en mils vei ned til Hallingdalselva. Naturen er uberørt og vegetasjonen er rik og urskogsaktig. Hvert år blir det tatt flere store fisk, men fortsatt er det for mye småfisk. Det er nå satt ut mange store fisker. Kvinda fiskelag vil ha færre, men større fisk. Fluefiskesone er 3,6 kilometer og vannet er krystallklart. Mange strekninger er dominert av lys sandbunn som lett avslører ørretene. Her har elva en stilleflytende karakter. Noen steder faller elva kraftigere og danner innbydende strømmer. Andre steder er elva djup og smal. Elvebunnen i Kvinda er liten og sårbar. Derfor er det innført vadeforbud og elva skal kun krysses på de markerte vadestedene. Kantvegetasjonen er rik, noen steder litt for rik, så nødvendig rydding blir gjennomført. Allikevel, og dette er et viktig moment i forvaltninga, skal ørreten ha førsteprioritet i elva – ikke fiskeren.

kvinda_home_background