Fiskeinfo
HØLER
Detaljkart: Last ned detaljert kart i PDF over Holselva her: HOLSELVA KART 2017.

Støbakkjin
En klassisk storfiskhøl som blei mye brukt av bygdafolk før i tida. Her blei tradisjonsrike bygdeteknikker som mark og sluk mest brukt. Nå er det kun tillatt med flue- og aktivt markfiske. Støbakkjin kan fiskes fra begge sider. Obs! Vær oppmerksom på skilta som angir hvor fiskesona til Holselva slutter. Det er ikke lov å fiske nedenfor denne!

Breieslåtta
Her hadde garden Breie slåttemark. Breieslåtta er et lengre parti med flere høler og strekker seg fra Øynebrua opp til Sveinhaugbrua. Stille og rolige partier er dominerende og derfor er tørrfluefiske det mest aktuelle her. I strømmende partier kan nymfe/aktivt markfiske anbefales. Breieslåtta kan fiskes fra begge sider, men de fleste steder er det mest effektivt å fiske fra riksvegsida. I Breieslåtta kan det, som i resten av elva, til tider oppleves eventyrlige døgnflueklekkinger.

Sveinhaug
På samme måte som Breieslåtta er Sveinhaug et lengre parti med flere høler. Et klassisk og svært populært tørrfluestrekk, som går fra Sveinhaugbrua og opp til strykene fra Drivahølen. Strekningen kan også med fordel fiskes med aktivt markfiske, men helst når det er litt mer vann enn normalt. På dette strekket er det mange som har satt personlige ørretrekorder!

Drivahølen
Hølen har navnet sitt etter bekken som renner ut på vestsida og møter den vestre elveløpet fra Teigehølen. En glimrende tørrfluehøl som fiskes fra vestsida. Vær oppmerksom på at vannet enkelte steder er djupere enn hva det ser ut til! Det er to elveløp som kommer fra Teigehølen og begge utløpsosa kan gi deg store ørretopplevelser. Et glimrende sted for tørrfluefiskere som vil praktisere «spotting» etter «steady raisere». Det rennende vannet i det vestre løpet opp til Teigehølen anbefales til den som vil prøve aktivt markfiske på jakt etter posjonsfisker.

Teigehølen
På 1950-tallet leide en franskmann hølen av Ola Slettemoen, far til nåværende eier (på vestsida) Leiv Slettemoen på garden Vestvoll. Etter det kalte flere lokale fiskere hølen for «Franskmannshølen». Det gamle navnet Teigehølen er det korrekte. Det fortelles at franskmannen tok mange store fisker i Teigehølen. Men fortsatt blir det tatt svært mange store fisker her gjennom sesongen, og mye tyder på at det aldri har vært bedre ørretfiske i hele Holselva enn nå. I Teigehølen er det opp til fiskeren å velge redskap, for det er like bra enten en velger flue eller aktivt markfiske. For fluefiskere er det nok best å trekke litt nedstrøms fra innløpet. Strekningen fra Teigehølen opp til Mobrua har ikke noe navn, men kan ofte gi et vellykket resultat om en er ute etter posjonsfisk. Det samme gjelder fra Mofossen opp mot Kaparhølen.

Kaparhølen
Det var i djupet av denne hølen at trollet Sangemannen gjemte alle 12 kobberkjelene sine. Så vær svært oppmerksom hvis du oppdager noe som blinker nede i vannet! På riksvegsida finner du også Kaparsteinen, en stor kampestein som bare ligger noen meter fra vegen. Det var denne steinen Sangemannen kasta mot gamlekyrkja i Hol. Han likte ikke den sakrale klokkeklangen når det blei ringt til messe. Kaparhølen er en god høl, spesielt for aktivt markfiske. Fra naturens side er den ikke ideelt skapt for sportsfiske og den tette vegetasjonen gjør det vanskelig å få fluesnøret ut i den øverste delen. Ned mot brekket blir det enklere.

Ankerhushølen
Den skal ha navnet sitt etter en gammel skysstasjon som lå her i gamle dager. Et glimrende sted å begynne jakten på den store ørretopplevelsen, enten en velger flue eller mark. Må prøves av alle som besøker Holselva. Det lange strekket med urolig vann opp mot Sandermohølen kan med fordel fiskes og spesielt med mark på jakt etter posjonsfisk.

Sandermohølen
Denne hølen var navnløs fram til 2010. Lokalhistorien forteller om en skotte som slo seg til her for lenge siden. Han het Sanderson og plassen han bodde på blei kalt for Sandermoen. Dermed ble navnevalget enkelt. Hølen er langstrakt og grunn og kan fiskes med suksess hele vegen. De mange og store steinene ute i elva gir gode standplasser for ørreten. Derfor blir det forholdsvis enkelt å «lese» hølen enten en bruker flue eller aktivt markfiske. Utfordringen blir å kjøre store ørreter som svømmer i slalåm mellom steinene!

Fiskekort Holselva fluefiske og aktivt markfiske
Fiskesesongen varer fra og med 1. juni til og med 15. september. Begrenset kortsalg, 8 kort legges ut pr.dag.
En fiskedag varer fra 08:00 til 24:00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt.
Priser:
1. juni til 30. juni: Døgnkort NOK 150,- | 1. juli til 15. September: Døgnkort NOK 300,-
Kjøp fiskekort

Fiskeregler Holselva fluefiske og aktivt markfiske
I Holselva er det kun tillatt med aktivt mark- og fluefiske!

 • Fiskesesongen varer fra 1. juni til 15. september.
 • Begrenset kortsalg, kun 8 kort legges ut pr.dag.
 • Kjøpte fiskekort refunderes ikke og kan ikke omgjøres.
 • Styret henstiller til et litt bevegelig fiske. Slipp gjerne andre til.
 • En fiskedag varer fra kl. 08.00 – 24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt.
 • Det er forbudt å avlive fisk over 40 cm. All uskadet fisk over 40 cm skal settes tilbake.
 • Hver fisker kan avlive 1 fisk pr. fiskedag (08.00 – 24.00) mellom 35 og 40 cm.
 • I Holselva er det fritt uttak av fisk under 35 cm (ingen minstemål).
 • Det er kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene må være nedklemt).
 • Det skal kun brukes knutefritt håvnett.
 • Lakse- og innlandsfiskloven §18 bestemmer at barn under 16 år uten vederlag har rett til å fiske innlandsfisk – unntatt anadrome laksefisk – med stang og håndsnøre i perioden fra 1. januar til 20. august. Ledsagene voksne som deltar aktivt i barnas fiske må løse fiskekort.
 • Ståsnøre, linefiske, oterfiske, garnfiske, fiske med levende agn (unntatt mark) og enhver form for båtfiske er forbudt.
 • Det er kun tillatt med en stang pr. fiskekort og ett kort pr. person.
 • Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon og andre fiskere.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,-
 • Ikke tråkk på dyrka mark – ikke kast søppel i naturen. Bruk søpplekassene ved gapahuken!