Fiskeinfo og regler


Fiske Info
Meget god bestand av ørret fra 1-1,5 kilo!.
Fiskesesongen varer fra og med 1. juni til 15. september. Fiskestart tilpasses nærmeste helg før 1.juni.

Det er et minstemål for ørret på 25 cm. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er kun tillatt med 1 stang pr. fiskekort og 1 kort pr. person. Barn under 16 år fisker gratis og med det fiskeredskap de selv ønsker. Ledsagende voksne som deltar aktivt i barnas fiske, må løse fiskekort selv om de ikke fisker.

Følgende sammensetning av kroker og snører er lovlig: 1 stk. trebbelkrok , 1 stk. dobbelkrok og 1 stk. enkelkrok eller 3 stk. enkelkroker.
Ståsnøre, linefiske, oterfiske, garnfiske, fiske med levende agn og enhver form for båtfiske er forbudt.
Fangst/fiskeveske og fiskekort skal fremvises ved forespørsel fra fiskekontrollør. Hvis dette ikke etterkommes, kan kortinnehaver bortvises. Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,-
Blødende fisk skal avlives. Når fisk settes tilbake bør en bruke krok-løsertang. En fiskedag varer fra kl. 08.00 – 24.00.

Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt. Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedag. Når 2 fisk er avlivet skal fisket opphøre til neste dag.