Fiskefakta og regler


Fiskefakta
Beste fisketid og klekkeperioder er mye likt som i Hemsil. Døgnfluene klekker bra i perioden rundt midtsommer, lett fluefiskeutstyr med lange fortommer er lurt – vannet er krystallklart og stilleflytende. Å sette på tynt dressede imitasjoner av døgnfluer er et godt tips. I fellessonen kan alle fisketeknikker med stang nyttes. Klekkeperioder utarbeida av NINA kan væra ein nytting verktøy for rett fluge.

Fiskeregler:
Generelle Regler
–  En fiskedag varer fra kl. 08.00 – 24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt.
–  Ståsnøre, linefiske, oterfiske, garnfiske, fiske med levende agn og enhver form for båtfiske er forbudt.
– Ikke tråkk på dyrka mark – ikke kast søppel i naturen.
– Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon og andre fiskere.
– Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,-
– Gyldig fiskekort skal fremvises ved forespørsel.

Regler Fluesone
– I Borgundselva, markert som grønn sone i kart, er det kun tillatt med fluefiske.
Begrenset kortsalg i fluefiskesonen, 6 dagskort legges ut pr.dag, 4 ukesskort pr uke og 10 sesongkort pr sesong. Fisket starter i begynnelsen av juni og varer til og med 30. september.
– Organisert fiskeaktivitet for barn under 16 år med mark og sluk er ikke tillatt. Barn under 16 år fisker gratis og med den fiskeredskap de selv ønsker, men må ellers forholde seg til gjeldene fiskekortregler. Ledsagende voksne som deltar aktivt i barnas fiske, må løse fiskekort selv om de ikke fisker.
– Det er bare tillatt å benytte enhånds fluefiskeutstyr. Det er tillatt med 2 fluer på snøret og kun enkeltkroker. Største krokstørrelse er nr. 10.
– Det er forbudt å avlive fisk over 35 cm. All fisk over 35 cm skal derfor settes tilbake. Ingen begrensning på uttak av fisk under 35 cm (ingen minstemål).
– Det er kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene må være nedklemt). Det skal brukes håv, nettet i håven skal være knutefritt.
– Fredet på vegside E16, ved Borgundsfjorden, se kart – fiske utføres fra andre siden.

Regler Fellessone
– På fellesområdene, markert som blå sone i kart, er alle typer stangfiske tillatt. Fiskesesongen varer fra 1. mai til 30. september. Fiskestart tilpasses nærmeste helg 1.mai. Ubegrenset kortsalg i fellessonen. Ingen minstemål.