Fiskeinfo
Hellevatn
God kvalitet på fisket.
Kun tillatt med fluefiske.
«Fang og slipp» skal praktiseres.

Andre Vann
Fire stykker
Tette bestander av ørret.
Tillatt med mark, sluk og spinner.

Ønskelig å ta opp all fisk under 35 cm.

Fiskefakta
Hellevatn
Største registrerte fisk 3,6 kg.